گزارش پایداری

گزارش پایداری یا ( Sustainability Report)، بیانگر عملکرد و تاثیرات یک سازمان پیرامون سه وجه اصلی مثلث توسعه پایدار شامل جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و ارتباط مستقیمی با مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تجاری (CSR) دارد. در این راستا گزارش پایداری شرکت پورسام با عنوان “خلق آینده پایدار” بر اساس آخرین تغییرات سال ۲۰۲۰ استاندارد GRI و در چارچوب اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، در سطح الزامات جامع (Comprehensive)  تدوین شده است.


محیط زیست

شرکت پورسام در راستای توسعه پایدار و با رویکرد اقتصاد چرخشی در جهت حفظ محیط زیست و طراحی و ساخت محصولاتِ دوستدار ِمحیط زیست حرکت می نماید مدیریت ارشد سازمان تعهد خود در زمینه محیط زیست را در قالب خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه به شرح زیر ارائه مینماید:

• حفظ محیط زیست

• جلوگیری از بروز و انتشار آلودگی های محیط زیستی

• مدیریت جنبه های محیط زیستی

• مدیریت پسماندها


ایمنی و بهداشت

ایمنی عمومی
ایمنی محصول
بهداشت و سلامت روان
بهداشت و سلامت جسم


مسئولیت اجتماعی

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در گروه پورسام است. ما همواره، در جایگاه یک مجموعه صنعتی، در توسعه‌ی کسب و کار، مسئولیت‌های اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم. توجه به مقوله‌های سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم در شرکت پورسام، کارخانجات و مراکز فروش داشته و دارد. این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به‌طور عام و به‌ویژه دخیل در کسب و کار پورسام و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.

فهرست